Zmiana numerów telefonów kontaktowych TenisWil.

Date 2018/3/31 1:10:00 | Topic: 

Szanowni Państwo,
nformujemy, że z dniem 31 kwietnia 2018r. nastąpiła zmiana
numerów telefonów kontaktowych TenisWil.
Podajemy aktualne numery:
Recepcja Klubu - 530 080 961
Biuro TenisWil - 539 901 539


This article comes from Sikorski-Pfeiffer
http://sikorski-pfeiffer.pl

The URL for this story is:
http://sikorski-pfeiffer.pl/article.php?storyid=1004&topicid=1