*
Language selector
Menu
Witamy Witamy
Filozofia Filozofia
Kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
Oferta TenisWil Oferta TenisWil
Konsultacje Konsultacje
Tenis dla dzieci Tenis dla dzieci
Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie
Obozy letnie TenisWil Obozy letnie TenisWil
Gdzie trenujemy ? Gdzie trenujemy ?
Nasi zawodnicy Nasi zawodnicy
Regulamin Regulamin
Opłaty Opłaty
RODO RODO
Blog / Aktualności Blog / Aktualności
Galeria Galeria
Zapytanie Zapytanie
Kontakt Kontakt
Jak dojechać? Jak dojechać?
Mapa serwisu Mapa serwisu
PrinterFriendly
Printer Friendly Page
REGULAMIN  KLUBU TENISOWEGO  „TenisWil”

 1. Zajęcia Klubu Tenisowego TenisWil odbywają się na terenie obiektu przy ulicy Przyczółkowej 210C
w Warszawie. Uczestniczenie w nich oznacza akceptację niniejszego regulaminu korzystania z tego obiektu.

2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.

3. W zajęciach Klubu Tenisowego TenisWil mogą brać udział wyłącznie Członkowie Klubu, po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej Klubu Tenisowego TenisWil oraz wniesieniu rocznej opłaty członkowskiej i opłaty za zajęcia. W imieniu uczestników niepełnoletnich Deklarację Członkowską wypełniają rodzice/opiekunowie.

4. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia reguluje odrębny dokument „Opłaty”

5. Treningi odbywają się w grupach na 3 kortach krytych oraz na korcie odkrytym.

6. Czas trwania treningów wynosi 60min. włączając w to czynności organizujące i kończące trening.

7. Na wszystkich zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.

8. Uczestnicy zajęć  niepełnoletni  mogą przebywać na korcie tylko w obecności trenera lub pod opieką rodziców/opiekunów, którzy są wtedy odpowiedzialni za ich zachowanie.

9. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w trakcie zajęć i ogólnych zasad etyki gry w tenisa.

10. Klub zapewnia sprzęt do realizacji zajęć.

11. Klub prowadzi szkolenie w następujących grupach: a- przedszkole tenisowe, b- grupy rekreacyjne (dzieci, młodzież, dorośli), c- grupy sportowe.

12. Najzdolniejsi  uczestnicy grup rekreacyjnych, po decyzji zespołu trenerskiego i za zgodą rodziców/opiekunów zakwalifikowują się do grupy sportowej, która będzie reprezentować klub w turniejach tenisowych i objęta zostanie specjalnym programem.

13. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczenie zdjęć z ich udziałem lub z udziałem ich dzieci/podopiecznych w gazetce klubowej lub na stronie internetowej klubu zobowiązane są do przekazania tej informacji trenerowi.

14. W okresie świąt zajęcia się nie odbywają. Zajęcia, które wypadają w dni świateczne nie podlegają odrabianiu.

15. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

16. Ze względów bezpieczeństwa, niepełnoletni uczestnicy przybywają na teren klubu i opuszczają go  pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

17.  Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na kortach lub w szatniach klub nie ponosi odpowiedzialności.

18. Klub zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.

logo-3
 Nasz partner

stopka
© Graphik & Design WORLDSOFT

Username:
User Login
Your Email