Language selector
Menu
Witamy Witamy
Filozofia Filozofia
Kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
Oferta TenisWil Oferta TenisWil
Konsultacje Konsultacje
Półkolonie 2020 Półkolonie 2020
Tenis dla dzieci Tenis dla dzieci
Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie
Gdzie trenujemy ? Gdzie trenujemy ?
Nasi zawodnicy Nasi zawodnicy
Regulamin Regulamin
Opłaty Opłaty
RODO RODO
Blog / Aktualności Blog / Aktualności
Galeria Galeria
Zapytanie Zapytanie
Kontakt Kontakt
Jak dojechać? Jak dojechać?
Mapa serwisu Mapa serwisu
PrinterFriendly
Printer Friendly Page
OPŁATY

Uwaga: Opłaty można regulować gotówką w kasie klubu lub na rachunek bankowy klubu.

Recepcja klubu czynna jest codziennie (oprócz dni świątecznych) w godzinach:
- od poniedziałku do piątku: 9.00 – 11.00 oraz 16.30 – 21.30,  
- w soboty w godzinach: 9.00 – 12.00 oraz 15.00 – 19.00,
 - w niedziele w godzinach: 9.00 – 12.00.

 

§ 1. Opłata członkowska

1. Każdy Członek Klubu Tenisowego TenisWil zobowiązany jest do wniesienia rocznej opłaty członkowskiej
na sezon 2019/2020 (okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020), w wysokości:
osoba niepełnoletnia – 100 zł, osoba dorosła – 150 zł, opłata rodzina (min. 3 osoby) – 300 zł.

2. Opłata członkowska winna być wniesiona do 31 września 2019r. lub do końca miesiąca, którym następuje rejestracja nowego Członka.

3. W ramach opłaty członkowskiej Klub Tenisowy TenisWil oferuje dla swoich Członków:
- 2 spotkania członkowskie w sezonie, polegające na darmowym korzystaniu z kortów dla wszystkich naszych członków (turnieje tenisowe, tenisowe pikniki rodzinne),
- darmowy dostęp do kortów dla dzieci – zawodników TenisWil, w godzinach nieobjętych treningami i wolnych od płatnej rezerwacji, w okresie od 1 maja do 30 września,
- darmowy dostęp do ściany treningowej przez cały rok dla wszystkich naszych Członków, w godzinach nieobjętych treningami na korcie centralnym i wolnych od płatnej rezerwacji,
- zniżkę na wynajem kortów w wysokości 10 zł/ 1 godz.,
- 10%-ową zniżkę na zakup sprzętu tenisowego firmy PRINCE oraz TECHNIFIBRE.

4. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

§ 2. Opłaty za treningi

1. Kurs roczny w sezonie 2019/2020 trwa od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r.

2. Koszt kursu uzależniony jest od liczby treningów w tygodniu, na które uczęszcza uczestnik kursu:
- 1 trening w tygodniu – 2600zł/kurs,
- 2 treningi w tygodniu – 5200zł/kurs,
- 3 treningi w tygodniu – 7800zł/kurs.

3.Opłatę za naukę gry w tenisa uczestnik lub Rodzic/Opiekun (w przypadku zawodnika niepełnoletniego) zobowiązuje się wnosić, według jednej z opcji:

- opłata roczna (rabat 5% wartości kursu) – do 10 września 2019r.
- opłata semestralna (rabat 3% wartości kursu) – I rata do 10 września 2019r., II rata do 10 lutego 2020r.,
- opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca (od września 2019 do czerwca 2020),
- opłaty miesięczne wynoszą odpowiednio: 260 zł, 520 zł lub 780 zł (1, 2 lub 3 treningi tygodniowo).

 4. Brak opłaty wniesionej do dnia określonego w pkt.3 powoduje niedopuszczenie uczestnika do zajęć.

5. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Jeżeli nieobecność na treningu została zgłoszona w Recepcji klubu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc w danej grupie oraz po uzgodnieniu z Recepcją klubu.
Zaległe zajęcia można odrobić w ciągu najbliższego miesiąca, nie później jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

6. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania Recepcję klubu o nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W innym przypadku, opłata za trening zostanie naliczona według cennika.

7. Całkowita rezygnacja z zajęć winna być zgłoszona przez uczestnika/rodzica lub opiekuna na piśmie, jednak wniesiona wcześniej opłata za naukę gry nie podlega zwrotowi.

8. Członkowie Klubu Tenisowego TenisWil po rejestracji mogą korzystać z systemu internetowego Active Now, za pomocą którego mogą samodzielnie zarządzać swoimi treningami (odwoływać treningi i zapisywać się na odrabianie). Mogą również kontrolować swoje opłaty za treningi.

                                                                                                                   Zarząd TenisWil

 

logo-3
 Nasz partner

stopka
© Graphik & Design WORLDSOFT

Username:
User Login
Your Email
*