Language selector
Menu
Witamy Witamy
Filozofia Filozofia
Kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
Oferta TenisWil 2023/2024 Oferta TenisWil 2023/2024
Konsultacje Konsultacje
Półkolonie 2024 Półkolonie 2024
Grupy wyczynowe Grupy wyczynowe
Tenis dla dzieci Tenis dla dzieci
Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie
Gdzie trenujemy ? Gdzie trenujemy ?
Nasi zawodnicy Nasi zawodnicy
Regulamin Regulamin
Opłaty Opłaty
RODO RODO
Blog / Aktualności Blog / Aktualności
Galeria Galeria
Zapytanie Zapytanie
Kontakt Kontakt
Jak dojechać? Jak dojechać?
Mapa serwisu Mapa serwisu
PrinterFriendly
Printer Friendly Page
REGULAMIN  KLUBU TENISOWEGO  „TenisWil”

1. Zajęcia Klubu Tenisowego TenisWil odbywają się na terenie obiektu przy ulicy Przyczółkowej 210 C w Warszawie.

2. Każda osoba pełnoletnia uczęszczająca na zajęcia oraz każdy Rodzic/Opiekun zawodnika niepełnoletniego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego zasad.

3. Uczestniczenie w zajęciach (treningach tenisa, treningach przygotowania fizycznego) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu korzystania z tego obiektu.

4. W zajęciach Klubu Tenisowego TenisWil mogą brać udział wyłącznie Członkowie Klubu, po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej Klubu Tenisowego TenisWil oraz wniesieniu rocznej opłaty członkowskiej i opłaty za zajęcia. W imieniu uczestników niepełnoletnich Deklarację Członkowską wypełniają Rodzice/Opiekunowie.

5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia reguluje odrębny dokument „Opłaty”.

6. Treningi odbywają się w grupach na 3 kortach krytych oraz na 3 kortach odkrytych.

7. Czas trwania treningów wynosi 60 minut, włączając w to czynności organizujące i kończące trening.

8. Na wszystkich zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe.

9. Niepełnoletni uczestnicy zajęć mogą przebywać na korcie tylko w obecności trenera lub pod opieką Rodziców/Opiekunów, którzy są wtedy odpowiedzialni za ich zachowanie w obiekcie sportowym.

10. Niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają na zajęcia i wracają z nich pod opieką Rodziców/Opiekunów lub samodzielnie na odpowiedzialność Rodziców/Opiekunów.

11. Każdy uczestnik zajęć (także niepełnoletni) zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych, obowiązujących w trakcie zajęć i ogólnych zasad etyki gry w tenisa.

12. Klub zapewnia sprzęt do realizacji zajęć.

13. Klub prowadzi szkolenie w następujących grupach: a- przedszkole tenisowe, b- grupy rekreacyjne (dzieci, młodzież, dorośli), c- grupy sportowe.

14. Najzdolniejsi uczestnicy grup rekreacyjnych, po decyzji zespołu trenerskiego i za zgodą Rodziców/Opiekunów mogą zakwalifikować się do grupy sportowej, która będzie reprezentować klub w turniejach tenisowych i jest objęta specjalnym programem treningowym.

15. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczenie zdjęć z ich udziałem lub z udziałem ich dzieci/podopiecznych w gazetce klubowej lub na stronie internetowej klubu czy portalu społecznościowym Facebook zobowiązane są do przekazania tej informacji pracownikowi Recepcji klubu.

16. W okresie świąt zajęcia nie odbywają się. Zajęcia, które wypadają w dni świąteczne nie podlegają odrabianiu.

17. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na kortach lub w szatniach klub nie ponosi odpowiedzialności.

18. Klub zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.

                                                                                                                     Zarząd TenisWil

logo-3
 Nasz partner

stopka
© Graphik & Design WORLDSOFT

Username:
User Login
Your Email
*