Language selector
Menu
Witamy Witamy
Filozofia Filozofia
Kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
Oferta TenisWil 2023/2024 Oferta TenisWil 2023/2024
Konsultacje Konsultacje
Półkolonie 2024 Półkolonie 2024
Grupy wyczynowe Grupy wyczynowe
Tenis dla dzieci Tenis dla dzieci
Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie
Gdzie trenujemy ? Gdzie trenujemy ?
Nasi zawodnicy Nasi zawodnicy
Regulamin Regulamin
Opłaty Opłaty
RODO RODO
Blog / Aktualności Blog / Aktualności
Galeria Galeria
Zapytanie Zapytanie
Kontakt Kontakt
Jak dojechać? Jak dojechać?
Mapa serwisu Mapa serwisu
PrinterFriendly
Printer Friendly Page

RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

 1. Klub Tenisowy TenisWil z siedzibą przy ulicy Przyczólkowej 210 C w Warszawie
  przetwarza Państwa dane osobowe w związku z przynależnością do klubu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora - Zarządu Klubu Tenisowego TenisWil, a za jego poleceniem przez pracowników biura, trenerów oraz księgowego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Klubie Tenisowym TenisWil.
  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Klubu Tenisowego TenisWil albo z wystąpieniem z klubu.
 4. Państwa dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu Tenisowego TenisWil oraz wynikających z realizowanych przez klub zadań:
   - prowadzenia treningów tenisa,
   - organizowania spotkań członkowskich dla Członków Klubu, w tym klubowych turniejów tenisowych,
   - organizowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
   - prowadzenia księgowości,
   - przygotowywania sprawozdań z pracy klubu (dane osobowe nie są przetwarzane w celach handlowych),
   - przekazywania Członkom oraz osobom zainteresowanym informacji na temat oferty klubu oraz  zmian w organizacji pracy klubu,
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów - przez cały czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora – Zarządu Klubu Tenisowego TenisWil dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Klub Tenisowy TenisWil dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

                                                                           Zarząd Klubu Tenisowego TenisWil
logo-3
 Nasz partner

stopka
© Graphik & Design WORLDSOFT

Username:
User Login
Your Email
*