Language selector
Menu
Witamy Witamy
Filozofia Filozofia
Kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
Oferta TenisWil 2023/2024 Oferta TenisWil 2023/2024
Konsultacje Konsultacje
Półkolonie 2024 Półkolonie 2024
Grupy wyczynowe Grupy wyczynowe
Tenis dla dzieci Tenis dla dzieci
Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie
Gdzie trenujemy ? Gdzie trenujemy ?
Nasi zawodnicy Nasi zawodnicy
Regulamin Regulamin
Opłaty Opłaty
RODO RODO
Blog / Aktualności Blog / Aktualności
Galeria Galeria
Zapytanie Zapytanie
Kontakt Kontakt
Jak dojechać? Jak dojechać?
Mapa serwisu Mapa serwisu
PrinterFriendly
Printer Friendly Page
OPŁATY

Uwaga: Opłaty można regulować gotówką w kasie klubu lub na rachunek bankowy klubu.

Recepcja klubu czynna jest codziennie (oprócz dni świątecznych) w godzinach:
- od poniedziałku do piątku: 14.00 – 21.00,  
- w soboty w godzinach: 9.00 – 18.00,
 - w niedziele w godzinach: 9.00 – 12.00.

 

§ 1. Opłata członkowska

1. Każdy Członek Klubu Tenisowego TenisWil zobowiązany jest do wniesienia rocznej opłaty członkowskiej
na sezon 2023/2024 (okres od 1 września 2023 do 31 sierpnia 2024), w wysokości:
osoba niepełnoletnia – 150 zł, osoba dorosła – 200 zł, opłata rodzina – 400 zł.

2. Opłata członkowska winna być wniesiona do 31 września 2023r. lub do końca miesiąca, którym następuje rejestracja nowego Członka.

3. W ramach opłaty członkowskiej Klub Tenisowy TenisWil oferuje dla swoich Członków:
- 2 spotkania członkowskie w sezonie, polegające na darmowym korzystaniu z kortów dla wszystkich naszych członków (turnieje tenisowe, tenisowe pikniki rodzinne),
- darmowy dostęp do kortów dla dzieci – zawodników TenisWil, w godzinach nieobjętych treningami i wolnych od płatnej rezerwacji, w okresie od 1 maja do 30 września,
- darmowy dostęp do ściany treningowej przez cały rok dla wszystkich naszych Członków, w godzinach nieobjętych treningami na korcie centralnym i wolnych od płatnej rezerwacji,
- zniżkę na wynajem kortów w wysokości 20 zł/ 1 godz.,
- 10%-ową zniżkę na zakup sprzętu tenisowego firmy PRINCE oraz TECHNIFIBRE.

4. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

§ 2. Opłaty za treningi

1. Kurs roczny w sezonie 2023/2024 trwa od 1 września 2023r. do 30 czerwca 2024r.

2. Koszt kursu uzależniony jest od liczby treningów w tygodniu, na które uczęszcza uczestnik kursu:
- 1 trening w tygodniu – 3400zł/kurs,
- 2 treningi w tygodniu – 6800zł/kurs,
- 3 treningi w tygodniu – 10200zł/kurs.

3.Opłatę za naukę gry w tenisa uczestnik lub Rodzic/Opiekun (w przypadku zawodnika niepełnoletniego) zobowiązuje się wnosić, według jednej z opcji:

- opłata roczna (rabat 5% wartości kursu) – do 10 września 2023r.
- opłata semestralna (rabat 3% wartości kursu) – I rata do 10 września 2023r., II rata do 10 lutego 2024r.,
- opłaty miesięczne – do 10 dnia każdego miesiąca (od września 2023 do czerwca 2024),
- opłaty miesięczne wynoszą odpowiednio: 340 zł, 680 zł lub 1020 zł (1, 2 lub 3 treningi tygodniowo).

 4. Brak opłaty wniesionej do dnia określonego w pkt.3 powoduje niedopuszczenie uczestnika do zajęć.

5. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Jeżeli nieobecność na treningu została zgłoszona w Recepcji klubu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zajęcia można odrobić w innym terminie z inną grupą treningową, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc w danej grupie oraz po uzgodnieniu z Recepcją klubu.
Zaległe zajęcia można odrobić w ciągu najbliższego miesiąca, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024 r.

6. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania Recepcję klubu o nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W innym przypadku, opłata za trening zostanie naliczona według cennika.

7. Całkowita rezygnacja z zajęć winna być zgłoszona przez uczestnika/rodzica lub opiekuna na piśmie, jednak wniesiona wcześniej opłata za naukę gry nie podlega zwrotowi.

8. Członkowie Klubu Tenisowego TenisWil po rejestracji mogą korzystać z systemu internetowego Active Now, za pomocą którego mogą samodzielnie zarządzać swoimi treningami (odwoływać treningi i zapisywać się na odrabianie). Mogą również kontrolować swoje opłaty za treningi.

                                                                                                                   Zarząd TenisWil

 

logo-3
 Nasz partner

stopka
© Graphik & Design WORLDSOFT

Username:
User Login
Your Email
*