Language selector
Menu
Witamy Witamy
Filozofia Filozofia
Kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
Oferta TenisWil 2023/2024 Oferta TenisWil 2023/2024
Konsultacje Konsultacje
Półkolonie 2024 Półkolonie 2024
Grupy wyczynowe Grupy wyczynowe
Tenis dla dzieci Tenis dla dzieci
Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie
Gdzie trenujemy ? Gdzie trenujemy ?
Nasi zawodnicy Nasi zawodnicy
Regulamin Regulamin
Opłaty Opłaty
RODO RODO
Blog / Aktualności Blog / Aktualności
Galeria Galeria
Zapytanie Zapytanie
Kontakt Kontakt
Jak dojechać? Jak dojechać?
Mapa serwisu Mapa serwisu
PrinterFriendly
Printer Friendly Page
Miedzy pieklem, a niebem.
2012/9/30 21:11:00 ( 3703 reads )

Czy polskie tenisistki maja szanse przebic sie do swiatowej czolówki kobiecego tenisa?
Tenis kobiecy  w Polsce za sprawÄ… sióstr RadwaÅ„skich, powoli osiÄ…ga swoje apogeum. Coraz wiÄ™cej rodziców postanawia zapisać swoje pociechy do szkóÅ‚ek tenisowych by tam, pod okiem wykfalifikowanych trenerów rozpoczęły przygotowania do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jednak czy w polskich realiach rozwój tenisisty na Å›wiatowym poziomie jest możliwy?  Na pierwszy rzut oka, każdy mniej lub bardziej znajÄ…cy siÄ™ na tenisie amator odpowie, że tak oczywiÅ›cie jest to możliwe, przecież mamy 2 zawodniczki  w pierwszej setce rankingu WTA, co jest na to wystarczajÄ…cym dowodem.  Jednak, czy kraj liczÄ…cy ponad 38mln mieszkaÅ„ców,  nie powinien dominować na Å›wiatowych arenach?

Caroline Woźniacki, Angelika Kerber, Sabine Lisicki to jedynie kilka nazwisk z czoÅ‚ówki kobiecego tenisa, które brzmiÄ… znajomo.  Każda z nich ma polskie korzenie i pÅ‚ynnie mówi w naszym jÄ™zyku, jednak przy ich nazwiskach dostrzegamy zagraniczne flagi. Aktualnie 6-ta w Å›wiatowym rankingu trenujÄ…ca w Puszczykowie pod Poznaniem Angelika Kerber w 2010 roku wyraziÅ‚a chęć reprezentowania naszego kraju, jednak  nie doczekaÅ‚a siÄ™ żadnej poważnej propozycji ze strony Polskiego ZwiÄ…zku Tenisowego. Pokazuje to, jak bardzo Polski ZwiÄ…zek Tenisowy jest na zakrÄ™cie i co determinuje jego priorytety, którymi na pewno nie jest rozwój tenisa w Polsce.

Wielu mÅ‚odych, zdolnych, dobrze zapowiadajÄ…cych siÄ™ zawodników i zawodniczek w wieku 18 lat staje pod poważnym wyborem. Co dalej? Ponad 95% z nich decyduje siÄ™ pójść na studia w Polsce lub wyjechać na stypendium do USA, co jest jednoznaczne z zakoÅ„czeniem profesjonalnej kariery, o której marzyli i której podporzÄ…dkowali caÅ‚e swoje dotychczasowe życie.  Dzieje siÄ™ tak, ponieważ profesjonalny tenis wiąże siÄ™ z dużym nakÅ‚adem finansowym oraz ogromnÄ… Å›wiadomoÅ›ciÄ… i samodyscyplinÄ… mÅ‚odego czÅ‚owieka. Gdy mamy już finanse oraz wolÄ™ walki,  okazuje siÄ™, że znalezienie w Polsce wykfalifikowanego trenera oraz obiektu speÅ‚niajÄ…cego normy treningowe to nie lada wyczyn. Trenerów jest wielu, jednak prawdziwych znawców tenisa nie ma prawie wcale. Prawdziwy trener umie stworzyć kompletnego zawodnika od podstaw, uksztaÅ‚tować jego grÄ™ na przestrzeni lat, poÅ›wiÄ™cajÄ…c swój czas i energiÄ™ oraz uczÄ…c siÄ™ na bÅ‚Ä™dach. Trener musi mieć wizjÄ™ i dokÅ‚adny plan uformowania przyszÅ‚ego mistrza.  To wÅ‚aÅ›nie konsekwencja i wiara w sukces powoduje, że jesteÅ›my w stanie siÄ™gnąć szczytów.  CzÄ™sto niepowodzenia polskich tenisistów tÅ‚umaczymy również brakiem odpowiedniego zaplecza  treningowego.  Zaplecze niewÄ…tpliwie jest, lecz obiekty sportowe sÄ… w wiÄ™kszoÅ›ci nastawione na komercjÄ™, a nie na rozwój mÅ‚odych talentów. Przypadki, gdy czoÅ‚owe tenisistki  muszÄ… opuszczać kort, gdyż na ich miejsce wÅ‚aÅ›nie wchodzÄ… grać amatorzy,  sÄ… w Polsce na porzÄ…dku dziennym i staÅ‚y siÄ™ czymÅ› normalnym.

Jednak, gdy zawodnik czy zawodniczka kontynuuje swojÄ… przygodÄ™ z tenisem i wkracza w prawdziwy Å›wiat sportu musi rywalizować zarówno na miÄ™dzynarodowych jak i ogólnopolskich turniejach seniorskich.  Na listach PZT w kategorii seniorek sklasyfikowanych jest tylko  112 zawodniczek.  Każda z nich marzy o karierze na miarÄ™ Agnieszki RadwaÅ„skiej, jednak tylko nieliczne majÄ… na to szanse.  Zawodowych turniejów  dla kobiet nie ma prawie wcale, bo jak inaczej można nazwać fakt, że w ciÄ…gu caÅ‚ego roku nasz kraj organizuje tylko 3 turnieje seniorskie ITF? Organizowane dwa razy do roku Letnie oraz Halowe Mistrzostwa Polski powinny być jednym z najważniejszych wydarzeÅ„ w kraju, a  ich obsada z roku na rok staje siÄ™ coraz sÅ‚absza. JedynÄ… formÄ… rywalizacji kobiecej w Polsce sÄ… turnieje grupowe, których  ilość oraz sposób organizacji również pozostawia wiele do życzenia.

Tegoroczny ogromny sukces polskiego tenisa na Wimbledonie czy US Open zÅ‚udnie pokazuje, że siÄ™gnÄ™liÅ›my tenisowych niebios. RzeczywiÅ›cie, bÄ™dÄ…cy na szczycie zawodnicy majÄ… dostÄ™p do najlepszych obiektów, Å›wiatowej klasy trenerów i sparingpartnerów, jednak by tam dotrzeć trzeba pokonać tenisowe piekÅ‚o, o którym nikt nigdy nie wspomina. Droga z piekÅ‚a do nieba jest krÄ™ta i wyboista, by jÄ… pokonać trzeba wykazać siÄ™ rozwagÄ… i trafnoÅ›ciÄ… w podejmowaniu decyzji, cierpliwoÅ›ciÄ…, pracowitoÅ›ciÄ… oraz mieć odrobinÄ™ szczęścia, by trafić na wykfalifikowanych ludzi, którzy pomogÄ… nam osiÄ…gnąć nasze cele. Jak dużo zależy od odpowiedniego Trenera, bazy treningowej oraz doÅ›wiadczenia zdobywanego na turniejach, wiedzÄ… jedynie sami zawodnicy.


            Magdalena Sekrecka


Back Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Printer Friendly Page
logo-3
 Nasz partner

stopka
© Graphik & Design WORLDSOFT

Username:
User Login
Your Email
*